aKADEMIA PANA WIELĄDKO

KULTURA  STOŁU

LOGONOWE_edited.png

KULTURA STOŁU to: 

Antropologia jedzenia;

wspólny stół 

Kuchnia historyczna i nowa;

Tradycje, obyczaje, regionalia, prawda i gusła;

Interdyscyplinarna edukacja kulinarna; 

Wydarzenia kulinarne, 

kameralne  i plenerowe,

Ekologia i szacunek do pożywienia;

Badania, poszukiwania, kwerendy, publikacje.

Potrzebujesz wsparcia wiedzą w szeroko pojętych kwestiach kulinarnych? 

Chcesz zorganizować wydarzenie poświęcone kulturze stołu,

od konkursu kulinarnego, przez warsztaty, ciekawy wykład, spotkanie wyjazdowe, po przygotowanie publikacji, a nie wiesz, jak to zrobić?  

 

Akademia Pana Wielądko zaprasza, wspolny stół czeka!

Wiedzę teoretyczną, praktyczną, a także uśmiech, życzliwość, uczciwość

 podamy na tacy!

Odwiedź z nami Marcjannę Oborską!

....A już niebawem...

© by AKADEMIA PANA WIELĄDKO 2019  akademiapanawieladko@gmail.com

Siedlisko Suszkajny | Wilimy 23 A | 11-300 Wilimy | Polska 

  • Facebook